Ple ordinari Maig 2017 (08/05/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ACTA DE LA SESSIÓ Ple de 13 de Març de 2017

028/17.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (PDeCAT):

029/17.- Proposta aprovació modificació ordenança fiscal per inclusió preus casal d'estiu mes de setembre.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

030/17.- Aprovació, si s'escau, inici tràmit per establir una zona de refugi de fauna a Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

031/17.- Aprovació si s'escau modifciació de crèdit 2/2017
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

032/17.- Proposta d'acord per determinar ubicació del projecte d'ampliació de l'escola Agustí Gifre de Sant Gregori per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

033/17.- Donar compte de: a)  Liquidació exercici 2016. b)  Incorporació de romanents.c) compliment obligació prevista a l'art. 4 llei 15/10 d) Compliment informe pla d'ajust i PMP.

034/17.- Altres informacions de l'Alcaldia.

Propostes presentades per ERC

035/17.- Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.

Altres propostes:

036/17.- Proposicions urgents (presentades amb posterioritat a la convocatòria del plenari):

Proposta de renúncia dels regidors de la CUP 
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

037/17.- Precs i Preguntes

  • Ple Ordinari Maig 2017 (MP3)