Ple ordinari Març 2017 (13/03/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ

0


016/2017 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Propostes equip de govern (PDeCAT):

017/2017 Proposta aprovació conveni marc de delgació entre el Consell Comarcal del Girones i l'Ajuntament de Sant Gregori per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

018/2017 Adhesió, si s'escau, a la xarxa SITMUN-Girona per promoure l'ús dels sistemes gràfics d'informació geogràfica a la demarcació de Girona.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

019/2017 Aprovació provisional, si s'escau, Pla Especial  per a la instal·lació d'un càmping a la zona de Constantins.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

020/2017  Proposta d'acord d'assumpció de funcions de tresoreria per la Secretària-Interventora en compliment de la reforma de l'apartat segon de l'art. 92 bis de la llei 7/85.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

021/2017 Aprovació, si s'escau, del conveni marc de col·laboració amb  el Servei Català de Trànsit  en matèria de seguretat viària  i de l'annex al conveni  per l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

022/2017 Ajudes per explotacions afectades per la grip aviària al municipi de Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

023/2017 Informacions d'Alcaldia

Propostes presentades per Junta de Portaveus (conjuntament tots els grups) 

024/2017 Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per ERC

025/2016 Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes:

026/2017 Proposicions urgents

027/2017 Precs i preguntes

 

  • Gravació de la retransmissió del Ple a Ràdio Sant Gregori (MP3)