Ple ordinari Novembre 2017 (20/11/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ACTA DE LA SESSIÓ

071/17.- Aprovació, si s'escau, esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Propostes presentades per l'equip de govern (PDeCAT):
072/17.- Proposta per donar nom a espais públics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

073/17.- Proposta modifcació de crèdit 5/2017
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció 

074/17.- Aprovació, si s'escau, conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la cessió
de la gestió de l'ús d'habitatge de titularitat pública.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

075/17.- Proposta aprovació pressupost municipal per a l'exercici econòmic 2018, bases
d'execució i plantilla de personal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

076/17.- Proposta aprovació bases que han de regir la convocatòria d'un concurs per el disseny
d' imatge i slogan del municipi de Sant Gregori i convocatòria del concurs.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

077/17.- Aprovació, si s'escau, conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament - el
Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar Social per el desenvolupament
del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

078/17.- Informació compliment obligacions en relació a periode mig de pagament i estat
d'execució del pressupost, relatius al tercer trimestre.
(no es vota ja que és una informació)

080/17.- Informacions de l'alcaldia


Propostes presentades per ERC
081/17.- Moció sobre l'habitatge al municipi de Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes Junta de Portaveus
079/17.- Moció per reclamar la llibertat dels presos polítics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes
082/17.- Proposicions urgents

083/17.- Precs i preguntes

  • 2017-11-20-ple-ordinari.mp3 (MP3)