Ple ordinari Gener 2018 (8/01/2018)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

001/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

002/18.- Proposta d'aprovació bases de concessió d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a infants escolaritzats a la llar d'infants Els Escarlets.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

003/18.- Aprovació, si s'escau, proposta de la Comissió de Nomenclàtor per donar nom a diversos espais públics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

004/18.- Proposta d'aprovació Pla estratègic de subvencions 2018 - 2020.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

005/18.- Proposta aprovació text refòs Pla Especial Urbanístic per implantació d'un càmping a Can Bora de Constantins.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

006/18.- Aprovació, si s'escau, informe seguiment PAES.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

007/18.- Informacions de l'Alcaldia.

Propostes presentades per CUP

008/18.- Moció per l'adequació amb criteris energètics dels edificis públics de Sant Gregori així com propiciar, incentivar i ajudar amb aquesta mateixa adequació els edificis privats.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

009/18.- Proposicions urgents.

010/18.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)