Ple ordinari Juliol 2018 (09/07/2018)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

042/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

043/18.- Proposta aprovació modificació ordenança dels preus de menjador de la Llar d'Infants els Escarlets.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

044/18.- Aprovació, si s'escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Gregori al Consorci Vies Verdes de Girona. 

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

045/18.- Proposta d'aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per despeses i obligacions , i del control inherent a la presa de raó per a l'exercici de la funció interventora sobre drets i ingressos.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

046/18.- Proposta modificació ordenança reguladora de les subvencions i bases de convocatòria per atorgament de trofeus a activitats esportives.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

047/18.- Aprovació, si s'escau, logotip i eslogan del municipi de Sant Gregori com a resultat del procés participatiu desenvolupat.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

048/18.- Proposta aprovació mapa de capacitat acústica del municipi.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

049/18.- Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit num. 4/2018.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

050/18.- Proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes de nuclis urbans de població i urbanitzacions d'acord amb la llei 5/2003.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

051/18.- Aprovació, si s'escau, registre de les activitats de tractament de dades.

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

052/18.- Informacions de l'Alcaldia.

Altres propostes

053/18.- Proposicions urgents.

054/18.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)