Ple ordinari Maig 2018 (14/05/2018)

ACTA DE LA SESSIÓ

0
029/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de les actes de les sessions anteriors.
 
Propostes equip de govern (PDeCAT)
 
030/18.- Informació en relació al projecte de pressupostos participatius 2017.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
031/18.- Proposta aprovació inicial modificació del POUM num. 2.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra
 
032/18.- Proposta d'acord en relació a la modifcació de limit de terme amb Sant Martí de Llémena.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
 
033/18.- Informació compliment obligació en relació al periode mig de pagament i estat d'execució de la despesa relatius al 1ert. triemstre 2018.
 
034/18.- Proposta modificació de crèdit num. 3 del pressupost exercici 2018.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
 
035/18.- Informacions de l'Alcaldia.
 
Propostes presentades per ERC
 
037/18.- Moció per la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
038/18.- Moció en defensa del model sanitari català i a universalització de l'atenció sanitària.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
039/18.- Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'estat espanyol.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Propostes Junta de Portaveus
 
036/18.- Proposta aprovació protocol contra les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Altres propostes
 
040/18.- Proposicions urgents.
 
041/18.- Precs i preguntes.
  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)