Ple ordinari Novembre 2018 (19/11/18)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

071/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

072/18.- Proposta de sol·licitud al Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la presentació de la solicitud de subvenció del projecte de passera entre Bescano i Sant Gregori a la convocatòria de subvencions per fomentar actuacions en vies ciclistes. 

Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
073/18.- Proposta aprovació memòria connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i la Vall del Llémena.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
074/18.- Proposta sol·licitud al Consell Comarcal Gironés per presentació sol·licitud de subvenció projectes via verda de Sant Gregori a Girona i de Sant Gregori fins a la urbanització Soler i Patel a convocatòria subvencions per foment de vies ciclistes.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
075/18.- Aprovació provisional, si s'escau, modificació POUM núm. 2.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra
 
076/18.- Informe en relació al compliment de les obligacions de tramesa d'informació Econòmica tercer trimestre 2018.
 
077/18.- Proposta aprovació modifciació de crèdit 6/2018.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció
 
078/18.- Aprovació, si s'escau, pressupost económic per a l'exercici 2019, plantilla de personal i bases d'execució.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra
 
Propostes Junta de Portaveus
 
079/18.- Moció de suport a la resolució del Parlament sobre priorització de l'agenda social.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
080/18.- Moció a favor de la absolusció dels presos politics.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
081/18.- Moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per els processats pel referèndum de l'1 d'octubre.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Propostes presentades per ERC
 
082/18.- Moció pel desplegament de la banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.
Moció retirada
 
083/18.- Moció a favor de les persones amb pluricapacitats perqué puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Altres propostes
 
084/18.- Informacions de l'Alcaldia.
 
085/18.- Proposicions urgents.
 
086/18.- Precs i preguntes
  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)