Ple extraordinari Juliol 2019 (01/07/2019)

ORDRE DEL DIA

0

030/19.-Aprovació, si s'escau, acta de la sessió constituent.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

031/19.-Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

032/19.-Proposta creació Junta de Govern.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

033/19.-Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

034/19.-Composició Comissió Especial de Comptes.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

035/19.-Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que són competència del Ple.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

036/19.-Delegació de competències del Ple a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

037/19.-Establiment de règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

038/19.-Coneixement de resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

039/19.-Coneixement de resolució de l'Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d'Alcalde.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

040/19.-Coneixement de delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

041/19.-Coneixement de delegacions de l'Alcaldia als Regidors/es.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

042/19.-Coneixement de la constitució dels Grups Polítics Municipals.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)