Ple ordinari Gener 2019 (14/01/2019)

ORDRE DEL DIA

0

001/19.- Aprovació, si s'esacu, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

002/19.- Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives, prescripcions tècniques i convocatòria del servei de neteja equipaments municipals. 
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

003/19.- Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives, prescripcions tècniques i convocatòria del servei del casal d'estiu i casal llar d'infants municipal. 
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

004/19.- Verificació text refós, si s'escau, modificació POUM núm. 1 - 2a fase.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

005/19.- Aprovació provisional, si s'escau, modificació POUM núm. 3. 
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

006/19.- Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives, prescripcions tècniques i convocatòria del servei de gestió de la piscina municipal. 
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

Propostes Junta de Portaveus

007/19.- Aprovació, si s'escau, aportació a un projecte d'ajuda de refugiats.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

008/19.- Informacions de l'Alcaldia.

009/19.- Proposicions urgents.

010/19.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)