Ple ordinari Juliol 2019 (08/07/2019)

ORDRE DEL DIA

0

043/19.-Aprovació, si s'escau, acta esborrany de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

044/19.-Verificació text refós, si s'escau, modificació puntual núm 1 fase 2 del POUM.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

045/19.-Verificació text refós, si s'escau, modificació puntual núm 2 del POUM.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

046/19.-Aprovació, si s'escau, preus servei menjador llar d'infants Els Escarlets.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

047/19.-Aprovació dels festius locals corresponents a l'any 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

048/19.-Aprovació, si s'escau, valoració de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajunatment de Sant Gregori.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

049/19.-Adjudicació, si s'escau, servei neteja edificis municipals.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

050/19.-Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit núm.4.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

051/19.-Donar compte del compliment de les obligacions de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat finançera.

052/19.-Informacions de l'Alcaldia.

Propostes presentades per ERC

053/19.-Proposta en relació al compliment del protocol en matèria de violència masclista i LGBTI-fòbiques.
Votacions: Junts per Sant Gregori: abstenció | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

054/19.-Proposicions urgents.

055/19.-Precs i Preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)