Ple ordinari Març 2019 (18/03/2019)

ORDRE DEL DIA

0

011/19.-Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (PDeCAT)

012/19.-Aprovació, si s'escau, inventari de camins municipal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

013/19.-Adjudicació si s'escau, servei de gestió del casal d'estiu i casalet de la llar d'infants.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

014/19.-Nova licitació servei gestió piscina municipal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

015/19.-Aprovació si s'escau, reconeixement de les obligacions pendents d'aplicar.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

016/19.-Informació del resultat del pressupost participatiu anualitat 2018-2019.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

017/19.-Informacions de l'Alcaldia.

Propostes Junta de Portaveus

018/19.-Moció de suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.  
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

019/19.-Moció pel control de les immatriculacions.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per ERC

020/19.-Moció per acusar l'estat d'utilitzar la justícia per perseguir l'independentisme.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per CUP

021/19.-Moció per l'adaptació de la depuradora.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: abstenció | CUP: a favor

022/19.-Moció per la millora de la gestió dels residus municipals a Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: abstenció | CUP: a favor

023/19.-Moció per la millora dels pressupostos participatius.
Votacions: PDeCAT: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

024/19.-Proposicions urgents.

025/19.-Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)