Ple ordinari Novembre 2019 (18/11/2019)

ORDRE DEL DIA

0

Propostes equip de govern (PDeCAT)

078/19.- Aprovació , si s'escau, actes esborranys sessions anteriors. 

079/19.- Aprovació, si s'escau, pressupost 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

080/19.- Acceptació, si s'escau, ajut subvenció IDAE projecte enllumenat públic exterior de Sant Gregori.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

081/19.- Aprovació, si s'escau, conveni amb Consorci Vies Verdes per a la gestió de la via verda.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

082/19.- Aprovació, si s'escau, conveni amb Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament projecte "Noves Vies Verdes". 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

083/19.- Aprovació ratificació modificació Estatuts del Consorci del Ter. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

084/19.- Donar compte delcompliment de les obligacions de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 3r trimestre 2019.

089/19.- Informacions de l'Alcaldia. 

Propostes presentades per ERC

085/19.- Moció sobre consens per elaboració d'un codi ètic i conducta dels alts càrrecs dels ens locals.
(Moció retirada per ERC)

086/19.- Moció sobre potenciació Consell de Ràdio de Sant Gregori. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

087/19.- Mocio per acollir-se a les línies del PUOSC. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: abstenció

Propostes presentades per CUP

088/19.- Moció per l'adhesió a la taula de treball per l'elaboració del Pla Estratègic "Girona 2030". 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

090/19.- Proposicions urgents.

091/19.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)