Ple ordinari Juliol 2020 (13-07-2020)

ORDRE DEL DIA

0

049/20.- Aprovació actes sessions anterios, 11 de maig i 5 de juny.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

050/20.- Adjudicació operació de crèdit inversions municipals.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

051/20.- Aprovació inicial modificació puntual POUM núm. 4. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: punts 1, 2 i 3 d'aquesta modificació: en contra / punts 4 i 6: abstenció / punts 5 i 7: a favor | CUP: en contra

052/20.- Aprovació conveni urbanístic per la permuta d'una finca ubicada a l'Avinguda de Girona 18-20 i el solar al Pla Parcial E-2 de Can Serra.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

053/20.- Aprovació la compravenda de la Rectoria de Cartellà amb el Bisbat. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

054/20.- Proposta de les festes locals corresponents a l'any 2021.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

055/20.- Aprovació conveni entre el Consorci del Ter i els ajuntament de Bescanó i Sant Gregori per l'estudi i encàrrec de gestió actuacions custòdia illa de la Pilastra al riu Ter. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

056/20.- Aprovació, si s'escau, delegació a Xaloc de la gestió i liquidació en via executiva de les costes judicials.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per ERC

057/20.- Moció per clarificar les pressumptes irregularitats comeses per la Monarquia espanyola. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per CUP

058/20.- Moció per la neteja de lleres fluvials del Llémena i el Ter. Sant Gregori.
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

059/20.- Informacions de l'alcaldia.

060/20.- Proposicions urgents.

061/20.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)