Ple ordinari Gener 2021 (18-01-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

001/21.-Aprovació, si s'escau, acta esborrany de la sessió anterior

002/21.-Sorteig membres meses electorals eleccions al Parlament català de 14 de febrer de 2021
(Aquest punt s'havia inclòs a l'ordre del dia ja que la convocatòria del Ple va ser anterior a la suspensió per part de la Generalitat de Catalunya de les eleccions. Per això es deixa sense efecte degut a la resolució de suspensió del procés electoral dictada per la Generalitat de Catalunya).

003/21.-Informació sobre el procés de pressupostos participatius 2020/2021

004/21.-Aprovació definitiva, si s'escau, projecte i relació de béns i drets del projecte constructiu d'una nova via verda des de Sant Gregori fins la urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins a Girona
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

005/21.-Aprovació defnitiva, si s'escau, projecte i relació de béns i drets del projecte constructiu per la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes Junta de Portaveus

006/21.-Ratificació acord d'aprovació bases reguladores i convocatòria concessió ajuts famílies vulnerables de Sant Gregori mitjançant targeta moneder
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

007/21.-Informacions de l'Alcaldia

008/21.-Proposicions urgents

009/21.-Precs i preguntes

 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)