Ple ordinari Juliol 2021 (12-07-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern

1.- Presa de Possessió del Sr. Pau Molas i Vidal com a nou Regidor de l'Ajuntament de Sant Gregori

2.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple ordinari 5/2021 de 11 de maig de 2021

3.- Aprovació del nomenament del nou regidor als òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació de la modificació puntual 1/2021 de les fitxes de la relació de llocs de treball
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

5.- Aprovació de l'Annex del Conveni Col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

6.- Aprovació de la Modificació de Crèdit 10/2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

7.- Aprovació Festes Locals 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Aprovació Sant Gregori contra l'assetjament escolar i el ciberassetjament
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

9.- Aprovació adhesió de l'Ajuntament de Sant Gregori al Pla de serveis per a la implantació de les aules de música als municipis
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Aprovació provisional modificació ordenança fiscal núm. 2.6 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic instal·lades en terreny d’ús públic
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

11.- Aprovació del rebuig full apreuament expropiacions finques 25, 27 i 29 del projecte noves vies verdes de Sant Gregori a Girona
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

12.- Aprovació del rebuig full apreuament Mas Cebrià per les finques 11, 12, 13, 18 i 20 del projecte connectivitat Vall del Ter i Vall de Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

13.- Segona aprovació inicial de la modificació núm. 4 del POUM vigent a Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: 1a, 2a i 3a: en contra - 4a: abstenció - 5a: a favor - 6a: abstenció - 7a: a favor | CUP: en contra

Mocions grups municipals 

14.- Moció retransmissió Plens en directe.
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

15.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

16.- Assumptes Urgents

17.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)