Ple ordinari Maig 2021 (11-05-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

037/21.- Aprovació, si s’escau, actes sessions de 18/01/2021, 08/03/2021 i 31/03/2021

038/21.- Aprovació convenis d'expropiació de mutu acord entre l'Ajuntament de Sant Gregori i afectats en el projecte constructiu d'una nova via verda des de Sant Gregori fins urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins Girona
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

039/21.- Aprovació convenis d'expropiació signats derivats del projecte de connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

040/21.- Ratificació acord aprovació operació jurídica complementària per la rectificació projecte reparcel·lació sector Can Serra
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

041/21.- Aprovació pròrroga conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària amb el Servei Català de Trànsit
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

042/21.- Aprovació resultat pressupostos participatius 2020/2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

043/21.- Aprovació inicial Pla de prevenció d'incendis municipal de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

044/21.- Aprovació inicial Pla Local de Joventut quadrienni 2021/2025
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

045/21.- Aprovació inici expedient cessió terreny per àrea orgànica al Consell Comarcal del Gironès
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

046/21.- Aprovació delegacio servei neteja viària i aprovació conveni delegació al Consell Comarcal del Gironès
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

047/21.- Aprovació projecte reparcel·lació sector Ca la Nuri de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

048/21.- Aprovació inicial conveni cessió parcel·la sector Ca la Nuri de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

049/21.- Aprovació inici expedient alienació per subhasta parcel·les sector Mas Simon
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

050/21.- Aprovació modificació de crèdit núm. 8/2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

051/21.- Donar compte aprovació del Pla pressupostari mig termini 2022-2024

052/21.- Donar compte del Pla anual de control financer exercici 2021

053/21.- Donar compte del Seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2021

054/21.- Donar compte compliment obligacions MINHAP, estat d'execució pressupost i PMP 1r trimestre 2021

Propostes Junta de Portaveus

055/21.- Moció reconeixement públic dol perinatal, gestacional i neonatal
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Mocions grups municipals

056/21.- Moció per declarar Sant Gregori municipi lliure d'herbicides
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

057/21.- Moció per declarar Sant Gregori municipi feminista
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

058/21.- Informacions de l'alcaldia

059/21.- Proposicions urgents

060/21.- Precs i preguntes

061/21.- Renúncia càrrec regidora, Sra. Paula Martos

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)