Ple ordinari Març 2021 (08-03-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

012/21.-Aprovació, si s'escau, sessions anteriors de 18/01/2021 i 20/01/2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

013/21.-Aprovació modificació conveni amb el Consorci de Vies Verdes i Bescanó pel projecte Connectivitat rutes de la Vall del Ter i la Vall del Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

014/21.-Aprovació addenda conveni Consell Comarcal del Gironès pel projecte de noves vies verdes
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

015/21.-Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives i convocatòria concessió demanial per punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

016/21.-Aprovació proposta de distribució dels municipis integrants Agrupació de Jutjat de pau
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

017/21.-Aprovació expedient de reconeixement d'obligacions pendents d'aplicar
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

018/21.-Aprovació, si s'escau, modficació de crèdit núm.4/2021 per suplement de crèdit
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció  | CUP: a favor

019/21.-Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit núm. 5/2021 per habilitació de crèdit
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

020/21.-Aprovació proposta de la comssió de Nomenclàtor noms carrers nucli Sant Medir
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

021/21.-Aprovació bases de bonificació per instal·lació de fibra òptica al poble de Constantins
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

022/21.-Donar compte de: a) Liquidació exercici 2020; b) compliment obligació prevista a l'art. 4 llei 15/10; c) Compliment informe pla d'ajust i PMP; d) estat d'execució del 4t trimestre; d) Modificacions de crèdit núm. 1/2021, 2/2021 i 3/2021

Propostes Junta de Portaveus

023/21.-Aprovació reconeixement persones nascudes al municipi víctimes de l'holocaust
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

024/21.-Aprovació bases ajudes a tributs municipals 2021 per l'afectació covid-19
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

025/21.-Moció lllibertat d'expressió Pablo Hasel
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

026/21.-Moció amnistia presos i preses polítiques
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

027/21.-Moció de suport encausats/des per les manifestacions de la Jonquera i Salt tardor 2019
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

028/21.-Moció en favor reconexiement dels drets de les persones trans i una llei trans
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Mocions dels grups municipals

029/21.-Moció per la impuslar la comissió redacció ROM i la participació als plens
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

030/21.-Informacions de l'alcaldia

031/21.-Proposicions urgents

032/21.-Precs i preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)