Ple ordinari Setembre 2021 (13-09-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern 

1.- Aprovació actes de les sessions anteriors Ple ordinari 5/2021 de 11 de maig de 2021 i Ple ordinari 7/2021 de 12 de juliol de 2021

2.- Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

3.- Aprovació del Compte General 2020
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

4.- Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Torrent Vidal, Sector Ca la Nuri
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

5.- Aprovació provisional de la modificació núm. 4 del POUM de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: 1a, 2a i 3a: en contra - 4a: abstenció - 5a: a favor - 6a: abstenció - 7a: a favor | CUP: en contra

6.- Aprovar les línies Fonamentals del Pressupost 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

7.- Donar compte del seguiment del Pla Ajust 2n trimestre MINHAP 2021

8.- Donar compte compliment obligacions informació MINHAP 2n trimestre 2021

Mocions grups municipals 

9.- Moció per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualitat del cos de les esportistes
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

11.- Moció pel retorn de l'IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

12.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

13.- Assumptes Urgents

14.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)