Ple ordinari Maig 2022 (16-05-2022)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 2/2022, de data 14 de març de 2022

2.- Aprovació acta sessió anterior Ple Extraordinari 3/2022, de data 25 d'abril de 2022

3.- Aprovar la convocatòria per alienació mitjançant concurs de quatre parcel·les municipals
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

4.- Proposta determinació festius locals 2023 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Validar el resultat de la votació dels Pressupostos Participatius 2021-2022 i escollir projectes
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Donar compte del compliment de les obligacions d'informació del 1r trimestre 2022 al MINHAP

7.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2022

8.- Aprovació inicial modificació OOFF 4/2022 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

9.- Moció per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'alcaldia

11.- Assumptes urgents

12.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)