Ple ordinari Març 2022 (14-03-2022)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 1/2022, de data 17 de Gener de 2022

2.- Aprovació provisional de la modificació Ordenança Fiscal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

3.- Aprovació inicial modificació de crèdit 3/2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

4.- Aprovació de la creació del Nucli de Sant Medir
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació dels Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2021-2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Adhesió al Pla de Serveis d'Assistència Tècnica en matèria de turisme del Consell Comarcal del Gironès
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovació definitiva de les Bases de Subvencions a les Entitats Culturals i Esportives de Sant Gregori 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2023-2025 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

9.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2021

10.- Donar Compte del seguiment del Pla d'Ajust 4rt Trimestre 2021

11.- Donar compte del compliment de les obligacions d'informació al MINHAP 4rt trimestre 2021, PMP i Morositat

12.- Donar compte informe anual de la funció interventora 2021

13.- Moció en defensa del català
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

14.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

15.- Assumptes Urgents
     - Adhesió a l'Aliança d'Educació 360
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

16.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)