Ple ordinari Novembre 2022 (14-11-2022)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 6/2022 de data 12 de setembre de 2022

2.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Extraordinari 7/2022 de data 20 d'octubre de 2022

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2022 del pressupost 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

4.- Aprovació pressupost 2023
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

5.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Gregori sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

6.- Adhesió al Pla de Serveis de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovació convocatòria i calendari pressupostos participatius 2022-2023
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Donar compte del compliment de les obligacions d'informació al MINHAP 3r trimestre 2022

9.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust 3r trimestre 2022

10.- Moció d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

11.- Moció en defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

12.- Moció en defensa de les dones iranianes 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

13.- Moció commemoració any Nativitat Yarza Planas
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

14.- Moció amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les dones
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

15.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

16.- Assumptes urgents

17.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)