Ple extraordinari Juny 2023 (26-06-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Presa de possessió del Sr. Oriol Pellicer i Sabrià

2.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

3.- Creació de la Junta de Govern Local 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

4.- Creació i composició de les comissions informatives 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

5.- Creació i composició de la Junta de Portaveus 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

6.- Composició de la Comissió Especial de Comptes 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: (1-7): en contra - (8): abstenció - (9-13): a favor | CUP: abstenció

8.- Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

9.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

10.- Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals

11.- Coneixement del Decret d'Alcaldia 2023DECR0000443 de les delegacions de l'alcaldia a la Junta de Govern Local

12.- Coneixement del Decret d'Alcaldia 2023DECR0000444 de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència de l'alcalde

13.- Coneixement del Decret d'Alcaldia 2023DECR0000445 de les delegacions de l'alcaldia als regidors

14.- Coneixement del Decret d'Alcaldia 2023DECR0000446 de nomenament de tinents d'alcalde

15.- Sorteig membres meses electorals Eleccions Generals de 23 de juliol de 2023 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)