Ple ordinari Gener 2023 (16-01-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 7/2022 de data 14 de novembre de 2022

2.- Ratificar Decret número 2022DECR000688 - Que rectifica l'acord de Ple de data 14 de novembre de 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

3.- Aprovar l'adhesió al Pla de serveis en matèria de gestió cultural del Consell Comarcal del Gironès
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovar l'Acord Marc entre l'Ajuntament de Sant Gregori i la Coordinadora de Fundacions d'habitatge social (COHABITAC) per al foment de la provisió d'habitatges destinats a lloguer social
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

5.- Aprovar la convocatòria de la licitació per l'alienació per concurs públic de diferents parcel·les municipals 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

6.- Aprovar el Pla Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de Rocacorba (UP14)
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovar l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i Energia Sostenible 2050 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

9.- Assumptes urgents

10.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)