Ple ordinari Juliol 2023 (10-07-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió extraordinària constitutiva de la Corporació de data 17/06/2023

2.- Aprovació acta de la sessió extraordinària del cartipàs de data 26/06/2023

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2023
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Gregori sobres les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals, amb les esmenes incorporades pel Departament d’Interior
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació del conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària amb el Servei Català de Trànsit, actualitzat amb el servei de guàrdies municipals 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de controls d'estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport amb el Servei Català de Trànsit 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovació calendari festes locals anualitat 2024 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i preguntes 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)