Ple ordinari Març 2023 (13-03-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 7/2022 de data 14 de novembre de 2022 

2.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2023 de data 16 de gener de 2023

3.- Aprovació de nomenament de persona idònia, titular i substituta, de la secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Gregori 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació de la proposta tècnica i econòmica per l'obra de "Connexió entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena entre Bescanó i Sant Gregori 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació del text del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consorci de les Vies Verdes de Girona i l’Ajuntament de Bescanó i l’Ajuntament de Sant Gregori pel
cofinançament, les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte de Connectivitat entre la Vall del Ter i la Vall del Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Aprovació de la delegació de competències al Consorci de les Vies Verdes de Girona
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el servei català de trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

8.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Gregori sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la Xarxa RESCAT en l'àmbit dels vigilants municipals 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

9.- Aprovació de la selecció del projecte 3829 - crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol al Kurdistan, Síria i Turquia del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Aprovació dels projectes dels pressupostos participatius 2023-2024
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

11.- Aprovació de la incoació de l'expedient per imposar contribucions especials per portar aigua potable a la zona de La Bruguera
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

12.- Aprovació de la incoació de l'expedient per imposar contribucions especials per portar aigua potable al sector de Can Casalet
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

13.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2023 - suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

14.- Aprovació inicial de la Modificació de crèdit 4/2023 - per sumplement i habilitació de crèdits 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

15.- Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini de l'Ajuntament de Sant Gregori període 2024-2026
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

16.- Donar compte del Decret núm. 141/2023 d'aprovació de la liquidació del pressupost 2022

17.- Donar compte de l'Informe anual de la funció interventora emès per la Intervenció de l'Ajuntament de Sant Gregori (art. 15 RD 424/2017)

18.- Donar compte dels Decrets i informacions d'Alcaldia

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)