Ple ordinari Novembre 2023 (13-11-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari de data 18 de setembre de 2023

2.- Aprovació inicial modificació de crèdit 12/2023 - suplement de crèdits 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

3.- Aprovació inicial del Pressupost 2024 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

4.- Aprovació de la imposició i ordenació de contribucions especials per l'ampliació de la xarxa de distribució d'aigua al veïnat de La Bruguera
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació de la imposició i ordenació de contribucions especials per l'ampliació de la xarxa de subministrament d'aigua al Sector de Can Casalet
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 2022-2025  
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

7.- Aprovació inicial del Pla d'Autoprotecció de la Fira Pa i Xocolata
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple - CILMA i Consorci Vies Verdes 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

9.- Aprovació de la convocatòria i calendari de participació dels pressupostos participatius 2023-2024
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Donar compte del compliment de les obligacions al MINHAP execució pressupostària i PMP 3r trimestre 2023

11.- Moció sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

12.- Moció amb motiu del 25N, dia internacional contra la violència de gènere
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

13.- Moció de suport a la cultura catalana sense fronteres
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

14.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'alcaldia

15.- Assumptes Urgents

16.- Precs i Preguntes 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)