Ple ordinari Gener 2024 (15-01-2024)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 9/2023 de data 13 de novembre de 2023

2.- Segona aprovació inicial d'imposició i ordenació de contribucions especials per portar aigua potable al sector de Can Casalet 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

3.- Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació de la cessió d’ús del solar situat a l’Avinguda Girona 18-20, propietat de l’Ajuntament de Sant Gregori, a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a l’ampliació d’equipaments escolars 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació de l'annex del conveni de delegació entre l'Ajuntament de Sant Gregori i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d'explotació de la deixalleria de Sant Gregori 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Aprovació conveni marc de col·laboració en matèria de protecció civil, adhesió a la xarxa RESCAT
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Moció en defensa de l'educació musical 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

8.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'alcaldia

9.- Assumptes Urgents
(S'incorpora un punt i es vota favorablament per unanimitat la seva urgència): Imposició i ordenació de contribucions especials per la nova taxa de sanejament del Veïnat de l'Argelaguet de Sant Gregori 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)