Ple ordinari Juliol 2024 (08-07-2024)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior - Ple ordinari 4/2024 de data 13/05/2024

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2024 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

3.- Aprovació de la modificació puntual núm. 4 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

4.- Aprovació del sistema de representació dels membres del Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori a la Mancomunitat de la Vall de Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

5.- Aprovació la delegació de competències al Consell Comarcal per la selecció de personal del Programa "Treball i Formació SOC" anualitat 2024-2025
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Aprovació dels festius locals 2025
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Donar compte dels Decrets i informacions d'alcaldia

8.- Assumptes urgents

9.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)