Ple ordinari Març 2024 (11-03-2024)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 1/2024 de data 15/01/2024

2.- Convocatòria elecció jutge de pau titular i suplent de Sant Gregori període 2024-2028
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

3.- Aprovació de l'adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal d'assistència tècnica en matèria de joventut 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació de l'adhesió a la compra agregada de la licitació pel contracte del servei de telecomunicacions del consorci LOCALRET
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per l'allargament de la xarxa de subministrament d'aigua al veïnat de La Bruguera
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

6.- Ratificar l'acord de Junta de Govern de data 19 de febrer de 2024, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Gregori i el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, autoritat territorial de mobilitat per a la venda, recàrrega i bonificació de títols de transport integrats
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de les bonificacions per a l'ús del transport públic línia regular Sant Gregori - Girona 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Selecció de projectes Pressupostos Participatius 2023-2024
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

9.- Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

10.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2024 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

11.- Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2025-2027 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

12.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2023

13.- Donar compte de l'informe anual de la funció interventora (art.15)

14.- Donar compte del compliment de les obligacions al MINHAP execució pressupostària i PMP 4rt trimestre 2023

15.- Donar compte del Pla anual de control financer 202

16.- Moció de suport a la pagesia
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

17.- Moció de suport al poble Sahrauí en commemoració del 47è aniversari de la república àrab Sahrauí democràtica
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

18.- Moció en motiu del dia internacional de les dones
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

19.- Donar compte dels Decrets i informacions d'alcaldia

20.- Assumptes urgents

21.- Precs i Preguntes 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)