Modificacions pressupostàries

Recull de totes les modificacions de crèdit, aprovades per Ple, respecte el pressupost municipal inicial de cada exercici.

Informació addicional