Pressupost municipal

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d'aprovar cada un dels municipis anualment. És l'instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se'ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d'ingressos i despeses de l'ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l'origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos. 

Representació gràfica del pressupost

Dades de pressupostos municipals d'anys anteriors:

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2024: 5.689.022,34 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 9.171,30 euros
[Pressupost INGRESSOS 2024] [Pressupost DESPESES 2024]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2023: 4.823.391,85 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 796.995,43 euros
[Pressupost INGRESSOS 2023] [Pressupost DESPESES 2023]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2022: 4.521.919,00 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2022] [Pressupost DESPESES 2022]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2021: 4.574.727,69 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2021] [Pressupost DESPESES 2021]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2020:  4.052.132,73 euros
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2020] [Pressupost DESPESES 2020]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2019: 3.859.604,82 euros
Endeutament 35,09% (a 31/12/2018)
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.977.082,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2019] [Pressupost DESPESES 2019]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2018: 3.661.048,00 euros
Endeutament 45,62% (a 31/12/2017)
[Pressupost INGRESSOS 2018] [Pressupost DESPESES 2018]
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 8.418,00 euros

Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2017: 3.469.410,29 euros
Endeutament 45,62% (a 31/12/2016)
[Pressupost INGRESSOS 2017
] [Pressupost DESPESES 2017]

Pressupost Serveis Municipals S.A.: 9.276,04 euros
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2016: 3.706.848,39 euros
Endeutament: 45,56% (a 31/12/2015)
Consultar pressupost detallat d'ingressos exercici 2016
Consultar pressupost detallat de despeses exercici 2016
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 19.011,44 euros

Pressupost 2015: 3.136.253,22 euros
Endeutament: 58,53% (a 15/09/2015) | Capacitat de retorn: 30,14% (a 15/09/2015)
[Pressupost INGRESSOS 2015] [Pressupost DESPESES 2015]

Pressupost 2014: 3.247.546,53 euros
Endeutament: 64,13% (a 31/12/2014) | Capacitat de retorn: 27,51% (a 31/12/2014)
[Pressupost INGRESSOS 2014] [Pressupost DESPESES 2014]

Pressupost 2013: 2.988.588,09 euros
Endeutament: 80,58% (a 31/12/2013) | Capacitat de retorn: 27,14% (a 31/12/2013)
[Pressupost INGRESSOS 2013] [Pressupost DESPESES 2013]

Pressupost 2012: 3.147.848,57 euros
Endeutament: 88,98% (a 31/12/2012) | Capacitat de retorn: 18,84% (a 31/12/2012)
[Pressupost INGRESSOS 2012] [Pressupost DESPESES 2012]

Pressupost 2011: 3.398.219,38 euros
Endeutament: 74,88% (a 31/12/2011) | Capacitat de retorn: 22,87% (a 31/12/2011)
[Pressupost INGRESSOS 2011] [Pressupost DESPESES 2011]