Document 3

0

Ple ordinari Gener 2016 (12/01/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ 14/11/2016
ACTA DE LA SESSIÓ 19/12/2016

001/17Aprovació, si s'escau, esborrany de les actes de les sessions anteriors

Propostes equip de govern (CiU):

002/17 Proposta d'inclusió de fitxer al Registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

003/17 Proposta de sol·licitud de subvenció al pla de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis - línia 3 - del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

004/17 Aprovació, si s'escau, conveni per alteració de línia de terme per tal d'esmenar un error amb el límit de terme de Sant Martí de Llémena
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

005/17 Aprovació inicial, si s'escau, Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d'un càmping a Constantins
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

006/17 Proposta d'acords en relació a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil: reconeixement de l'Associació, nomenament de voluntaris i aprovació del conveni de col·laboració
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

007/17 Aprovació, si s'escau, de la Tarjeta Cultura de Sant Gregori
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

008/17 Proposta aprovació conveni amb l'ajuntament de Canet d'Adri per a subministrament d'aigua potable a unes cases aïllades del municipi
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

009/17 Aprovació, si s'escau, preus per el Servei del Casal d'Estiu
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

010/17 Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats del municipi
Votacions: CiU: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

011/17 Proposta adjudicació terreny sobrant de via pública situat a la zona de Can Serra
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra

013/17 Informacions d'Alcaldia

Altres propostes

014/17 Proposicions urgents

015/17 Precs i preguntes

Propostes presentades per CiU

012/17 Petició canvi denominació grup municipal de CiU a grup municipal PDeCAT
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

Informació addicional