Ajudes a esportistes esports individuals

L'Ajuntament de Sant Gregori amb la voluntat d'ajudar els esportistes del municipi de Sant Gregori que practiquen diferents esports individuals obre una nova línia d'ajudes econòmiques en base als criteris que marquen les bases.

Bases d'ajudes a esportistes d'esports individuals

Per a la seva tramitació cal presentar una instància genèrica acompanyant tota la documentació que es requereix.