Consell Esportiu de Sant Gregori

El Consell Esportiu Municipal està format per representants de l'Ajuntament de Sant Gregori dins l'àrea d'esports, membres de les entitats i clubs federats o regulats a travès d'estatuts pel Consell Català de l'Esport, un membre de cada Aujuntament dels municipis de la Vall de Llémena així com un representat de cada grup polític de Sant Gregori.

El Consell Esportiu Municipal de St. Gregori té com a objectius, entre altres:

  • Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport.
  • Vetllar pel compliment del model esportiu municipal.
  • Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.
  • Millorar la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i institucions esportives.
  • Elaborar informes dins el marc de les seves competències i realitzar sessions informatives per tal d’informar i recollir opinions.

Des del Consell Esportiu Municipal de Sant Gregori es vol fomentar un MODEL ESPORTIU propi i de qualitat, basat en l’ESPORT BASE (a partir de P5) cercant uns bons fonaments motrius que ajudin els nens i nenes en el seu desenvolupament integral, sense pressa per a l’especialització esportiva, buscant ocupar el temps d’oci d’una forma divertida, amb la finalitat primordial d’aportar, a través de l’esport, valors com: autoestima, treball en equip, respecte als adversaris de joc i superació de dificultats, entre altres.