Pla d'igualtat


L'Ajuntament de Sant Gregori està adherit al Pla d'Igualtat del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 2022-2025 per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes, segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

Aquest document ofereix un conjunt d’accions emmarcades dins d’objectius i línies estratègiques concretes per tal d’aconseguir eradicar les desigualtats entre dones i homes que encara avui persisteixen a la nostra societat. 

Es pot consultar el document, al qual l'Ajuntament de Sant Gregori està adherit per Ple en data 13/11/2023. Amb anterioritat ja s'havia estat adherit al Pla d'Igualtat del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 2018-2019 (document que s'ha prorrogat fins l'aprovació del nou).