Caçera

Al municipi de Sant Gregori hi ha dues entitats de caça:
Associació de Caçadors de Sant Gregori i Constantins
Associació de Caçadors de Taialà i Sant Medir

Períodes de caça 2021-2022*

Mitja veda:
22, 29 d’agost i 5 de setembre de 2021
22 i 29 d’agost de 2021 a Sant Medir i Taialà

Caça major
del 5 de setembre de 2021 al 27 de març de 2022
(segons espècies i permisos el període hàbil pot variar)

Caça menor
del 10 d’octubre de 2021 al 6 de febrer de 2022
(segons espècies el període hàbil pot variar)

*Les espècies, àrees i períodes estan regulats per la RESOLUCIÓ ARP/905/2021 de la Generalitat de Catalunya