Franges contra incendis

Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats (masos, masies i tot tipus d'habitatges o coberts agrícoles) i/o altres instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.

  • En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
  • Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d'estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.
  • Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral.
  • Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.
  • Sempre que fos possible, hi hauria d’haver dues vies públiques diferents, una d’accés i una altra de sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil. Si només hi ha un únic vial d’accés, hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres més els vorals.
  • Els vials d’accés i les cunetes s’haurien de mantenir nets de vegetació seca.
  • És obligatori elaborar un pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats situats en terrenys forestals. Aquesta planificació pot estar inclosa en un pla de protecció civil municipal.
  • Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar i actuar en cas d’incendi forest forestal. Conté l’estratègia més adequada per a la vostra urbanització: confinament, evacuació, punts de reunió, etc.

Important!
La obligació de mantenir i fer-se càrrec de la franja contra incendis en les condicions que estableix la llei és del propietari/a de l'habitatge. En aquest sentit el propietari del terreny de bosc colindant amb l'habitatge (en cas que sigui diferent) té la obligació de deixar fer les neteja de la franja. En cas que manifesti que no deixa fer la franja cal comunicar-ho a l'Ajuntament i al cos d'Agents Rurals.

En cas de consultes sobre franges es pot contactar amb el cos d'Agents Rurals.
e-mail: ajrecpe@gencat.cat  / amortgr@gencat.cat 
Telèfon: 972 40 53 40

A l'Ajuntament de Sant Gregori es pot consultar el mapa de franges del municipi.
(es recomana demanar cita prèvia trucant al 972 42 83 00)

L'Ajuntament de Sant Gregori ha tramitat el permís per a crear les franges a tot el municipi. Per aquest motiu qualsevol propietari d'un habitatge, masia, mas o comunitat de veïns d'una zona d'habitatges o urbanització poden realitzar els treballs de creació de la franja contra incendis.
En cas de crear una franja entre el 15 de juny i el 15 de setembre cal omplir i entregar al mateix Ajuntament de Sant Gregori aquest document [Descarregar]