Horts urbans

El projecte d'horts urbans s'ha iniciat a Sant Gregori al llarg de l'any 2016. Promogut per l'Ajuntament de Sant Gregori i el Consorci de Benestar Social del Gironès amb el suport de la Diputació de Girona.

Els horts urbans a Sant Gregori estan ubicats en un terreny propietat de la Diputació de Girona que ha cedit per aquesta finlitat a l'Ajuntament de Sant Gregori. La ubicació es troba entre el carrer Pagesos i el carrer Josep Maria Vila (al costat del Consultori Mèdic Llémena).

Punt verd: ubicació dels horts socials a Sant Gregori.

Els horts urbans inicialment tenen com a prioritat ser destinats per a persones del municipi de Sant Gregori que es deriven des dels Serveis Socials del Consorci de Serveis Socials del Gironès, tanmateix en cas de quedar horts lliures també quedà obert a tothom empadronat al municipi de Sant Gregori així com a entitats municipals.

CONVOCATÒRIA OBERTA

Requisits:

  • Ser major d'edat
  • Estar empadronat al municipi de Sant Gregori

Termini presentació sol·licituds per a horts socials: obert permanentment fins adjudicar tots els horts disponibles (per ordre d'entrada de sol·licituds).

També es pot omplir i/o entragar el formulari personalment a l'Ajuntament de Sant Gregori i registrar-lo a recepció de les dependencies municipals.