Mapa acústic municipal i estudis acústics

El mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Gregori es pot trobar aquí.

Els estudis acústics encarregats per l'Ajuntament de Sant Gregori per comprovar els nivells acústics diferents zones del municipi:


Estudi a la zona de Can Serra al poble de Sant Gregori
Data: 2018
OBJECTIUS DE QUALITAT en horari NOCTURN, els valors obtinguts, donarien compliment a:
En tots els punts mesurats en el sector de Can Serra s’assoleixen els Objectius de Qualitat aptes per una zona de sensibilitat acústica A4 (Predomini del sòl d’ús residencial).


Estudi al poble de Constantins
Data: 2018
Activitat explanació:
A la vista dels resultats obtinguts, es considera provat que el conjunt d’emissors NO SUPERA ELS OBJECTIUS DE QUALITAT aplicables a les zones de sensibilitat acústica A (alta) i usos del sòl A3 (Habitatges situats al medi rural) –en el punt 1- i ús del sòl A4 (Predomini de sòl d’ús residencial) –en els punts 2 i 3-. Tanmateix cal destacar que aquesta avaluació és únicament informativa, no reglamentària, ja que només inclou el funcionament de l’activitat analitzada, sense tenir en compte altres possibles fonts de soroll. No s’ha realitzat una avaluació exhaustiva d’aquest paràmetre.

Activitat trituració:
A la vista dels resultats obtinguts, es considera provat que el conjunt d’emissors NO SUPERA ELS OBJECTIUS DE QUALITAT aplicables a les zones de sensibilitat acústica A (alta) i usos del sòl A3 (Habitatges situats al medi rural) –en el punt 1- i ús del sòl A4 (Predomini de sòl d’ús residencial) –en els punts 2 i 3-. Tanmateix cal destacar que aquesta avaluació és únicament informativa, no reglamentària, ja que només inclou el funcionament de l’activitat analitzada, sense tenir en compte altres possibles fonts de soroll. No s’ha realitzat una avaluació exhaustiva d’aquest paràmetre.