Porta a Porta

L'Ajuntament de Sant Gregori ha previst el canvi de model de recollida de deixalles.
El canvi es va acordar al ple municipal del 16/11/2020 i es passarà del model de contenidors a la via pública al model de recollida porta a porta.

Com reciclavem a Sant Gregori? (fins a novembre de 2021)
45% Reciclatge
55% Rebuig
(unes xifres estancades des de fa anys amb el model de contenidors)

Motius pel canvi al model porta a porta:

Augment exponencial del preu/tona del tractament del rebuig que es porta a l'abocador*
La Directiva 2018/851 de la Unió Europea que indica els percentatges de reciclatge mínims que s'han d'assolir*:
     Any 2025 els municipis han de reciclar un 55%
     Any 2030 els municipis han de reciclar un 60%
     Any 2035 els municipis han de reciclar un 65%
Augment desmesurat d'abocaments a l'entorn dels contenidors del municipi*
Aplicar accions que contribueixen a pal·liar l'emergència climàtica.
Nova licitació de la getsió de les deixalles dins el marc del Consell Comarcal del Gironès.
*Aquests motius si no es resolen impliquen un important augment de la taxa de deixalles municipal.

Objectiu del canvi de model:     
Reciclar més d’un 75% dels residus que es generen (fins a novembre de 2021 a Sant Gregori el reciclatge estava estancat entorn el 45%).       
Preservar l’entorn natural i el planeta davant l’emergència climàtica.
Establir, en un futur, un sistema de pagament per generació, afavorint la reducció i el reciclatge de residus permetent ajustar la taxa a la generació de residus de cada habitatge.

Gestió del servei: Consell Comarcal del Gironès
Implantació: Dimecres 1 de desembre de 2021
Descarrega el document resum amb la informació bàsica del porta a porta

Preguntes i Respostes Freqüents sobre el Porta a Porta (FAQS)
S'ha elaborat un document que té com a finalitat oferir respostes a les preguntes més freqüents que es poden plantejar davant el model de recollida de deixalles porta a porta.
Es recomana fer-ne una lectura ja que ens pot resoldre molts dels possibles dubtes.
Podeu consultar aquest document aquí

Registre a l'APP "El Gironès Recicla"
Tot seguit us detallem el procediment d'activació de la nova WEB/APP, una eina per disposar de tota la informació del porta a porta.
Podeu descarregar el manual d'activació en 10 passos
1. Accediu a través de l'alpicació per a mòbils APP Sant Gregori a l'apartat (botó) del porta a porta.
(en cas de no diposar de la APP Sant Gregori es pot fer a través de la web www.elgironesrecicla.cat)
2. Ompliu les dades de registre i seguiu els passos (una vegada registrats l'aplicació recordarà les dades d'accés).
3. Rebreu un correu electrònic de comprovació de les dades per validar el registre (si no us arriba comproveu el "correu brossa" o SPAM).
4. Accediu a la WEB/APP amb el codi d'activació que us van enviar per correu electrònic quan vau anar a recollir el material del porta a porta (cubells o clauer magnètic).
(l'assumpte d'aquest correu electrònic és: comprovant de lliurament. En cas de no trobar el correu electrònic podeu demanar el codi per c/e: santgregori@elgironesrecicla.cat).
5. Ja podeu accedir a la WEB/APP i trobar informació sobre les aportacions de residus, les visites a la deixalleria, el codi QR per accedir a la deixalleria, informació sobre el porta a porta, comunicar incidències, rebre notificacions, etc...
També podeu anar a l'oficina del porta a porta situada al Centre Cívic de Sant Gregori (segons horari obertura) per a descarregar les aplicacions i accedir a la WEB/APP.

Horaris Oficina d’Atenció del Centre Cívic de Sant Gregori (sala Galligants)
Dimarts de 10h a 13h i dijous de 13:30h a 17:30h. (excepte festius)
(no cal demanar cita prèvia)

Com es gestionaran els cubells repartits per deixar el porta a porta a davant l'habitatge?
Amb la voluntat de minimitzar l'acumulació de cubells només hi haurà 3 cubells per gestionar les diferents fraccions segons el calendari:
Cubell verd: Envasos | Paper i Cartró | Vidre (en aquest cubell s'hi haurà de posar la fracció corresponen cada dia, segons el calendari).
Cubell marró: Orgànica
Cubell gris: Rebuig
Important: Tots els cubells tenen un identificador que correspon a cada habitatge.
Recomanació: Podeu marcar el cubell amb uns adhesius o escriure l'adreça. Així sempre sabreu quins són els vostres.


Tens dubtes amb alguna deixalla? Aquí es poden trobar les respostes RESIDU ON VAS?


En cas d'emergència (marxo de viatge, faig un trasllat o algun altre motiu excepcional) on puc llençar totes les deixalles domèstiques?
S'ha d'omplir aquesta sol·licitud DESCARREGAR EDITABLE AQUÍ DESCARREGAR PDF AQUÍ
Una vegada omplerta, enviar a través del formulari que hi ha al final d'aquesta pàgina web, adjuntant el formulari omplert. Almenys 48 hores abans.
Una vegada validat rebreu una notificació per entregar-vos un clauer magnètic que es recollirà a l'Ajuntament de Sant Gregori (horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16:30 a 19h.). D'aquesta manera podreu accedir a l'àrea tancada indicada per aportar (envasos, vidre, paper i cartró, fracció orgància i/o resta).
El clauer magnètic s'ha de retornar amb un màxim de 24 hores a les oficines municipals o deixar a la bústia de l'Ajuntament.
En cas de no retornar s'haurà d'abonar un recàrrec.


Zones de recollida porta a porta:

Amb el model porta a porta hi haurà dos possibilitats assignades per a reciclar, porta a porta amb alta freqüència o amb àrea tancada.
El porta a porta amb alta freqüència es farà a nuclis urbans i on hi hagi carrers segons el calendari de recollida assignat:
Nucli urbà de Sant Gregori, veïnat de l'Església de Sant Gregori, urbanització Soler i Patel, urbanització cases del Corder, urbanització Pla de Riba, urbanització de l'Olivet de Taialà, veïnat de Can Planas, el Raval, carrers entorn plaça Joan Carles Arnau de Ginestar.
Consulta les diferents zones del municipi aquí
Els cubells s'han de deixar entre les 20h. i les 22h.
Als habitatges plurifamiliars (cases) davant el portal de cada habitatge (a la vorera tocant la paret de cada casa i sense dificultar la mobilitat)
Als blocs de pisos s'indica el lloc on deixar els cubells en aquest document
(Atenció: si alguna comunitat d'habitatges necessita més informació o mantenir una trobada per resoldre qualsevol qüestió es pot fer a través dels canals de contacte que es faciliten).
Important: Els cubells s'han de recollir sempre al matí següent. No els deixeu permanentment a la via pública.

Zones de recollida amb àrea tancada:
El porta a porta amb àrea tancada es farà en habitatges disseminats o zones on no es pot aplicar la recollida amb alta freqüència.
Hi haurà quatre àrees tancades a tot el municipi i cadascú s'hi haurà de desplaçar.
S'hi accedirà amb un codi d'accès a través d'una APP o amb un clauer. Al seu interior hi haurà contenidors per a realitzar el corresponent reciclatge.
S'assignarà l'àrea tancada segons la ubicació de l'habitatge al municipi.
No hi ha calendari, s'hi pot anar quan es vulgui.
Aquestes àrees tancades disposaran de càmeres a l'entorn.
Consulta la ubicació de les àrees tancades del municipi aquí.
(sector Constantins, sector Joeria, sector Cartellà i sector La Torre).
Si algun habitatge vol canviar d'àrea tancada, ho pot sol·licitar amb el formulari que trobareu al final d'aquesta pàgina o a l'oficina d'atenció al porta a porta.
Important: Sempre deixar ben tancada la porta de l'àrea tancada.

Recollida porta a porta a empreses, comerços, establiments
Recollida porta a porta amb cubells més grans (en cas de necessitar més freqüència cal sol·licitar-ho i si s'escau s'aplicarà el preu públic corresponent).
Poden disposar d'un gestor de residus propi (ho han de comunicar per donar de baixa del padró de deixalles).
Els bujols (cubells grans) s'entregaran a cada comerç, empresa o establiment segons la dades que hagi facilitat.
Si tens un comerç, establiments o empresa i tens algun dubte ens ho podeu indicar a través del formulari que trobareu al final d'aquesta pàgina i farem una visita peronalitzada per resoldre cada cas concret.

Calendari setmanal de porta a porta

Què cal saber sobre cada fracció o residu?
Envasos: Dins el cubell i en una bossa de plàstic
Informació: els envasos grans (com per exemple garrafes o ampolles de detergent) en cas que no hi capiguen dins la bossa de plàstic plegats, es pleguen  igualment i es lligua la nansa de l'envas amb la nansa de la bossa. D'aquesta manera durant la recollida es podrà agafar tot conjuntament.
Paper i Cartró: Dins el cubell o ben apilats al costat del portal (sense que puguin marxar amb el vent). Mai dins una bossa de plàstic.
Informació: en cas de retalls de paper, papers triturats o papers petits es poden posar a dins d'alguna bossa de paper o caixeta de cartró a dins el cubell. D'aquesta manera es podrà evitar que puguin caure papers per terra.
Vidre: Dins el cubell i sense bossa (treure taps i xapes).
Informació: No sobrepasseu el límit del cubell amb envasos de vidre. els envasos de vidre sempre han de quedar a dins el cubell tapat. Evitarem que caiguin i es puguin trencar.
Orgànica: Dins el cubell en una bossa compostable (s'entregarà també un cubell airejat per gestionar la fracció orgànica a cada llar).
Informació: No hi poden haver restes de menjar ni de restes vegetals fora de la bossa compostable a dins el cubell de la fracció orgànica.
Important: Si s'utilitza el cubell airejat amb bossa compostable per a llençar la matèria orgànica no ha de fer líquid ni trencar-se la bossa.

Tèxtil sanitari: Bolquers, compreses o excrements d'animals, es pot deixar sempre que hi ha recollida de qualsevol fracció dins una bossa de plàstic tancada amb un adhesiu identificatiu (els adhesius es podran recollir el dia que es recullin els contenidors i sempre es podran sol·licitar i recollir a l'oficina d'atenció presencial).
Restes vegetals: (gespa i fulles): fins a uns 80l es recollirà amb una bossa de rafia. Es recollirà els mateixos dies que es recull la fracció orgànica.
Informació: Les bosses de ràfia petites arribaran al llarg de 2022. Es poden reservar omplint el formulari que trobareu en aquesta pàgina. Fins llavors es pot utilitzar una bossa de ràfia pròpia o un cubell destapat d'uns 80l de capacitat.
Poda: (branques, arbusts o grans quantitats de restes vegetals): es recollirà a cada habitatge >> El formulari es troba al final d'aquesta pàgina (el servei confirmarà la recepció del formulari i indicarà el dia de recollida, les peticions que arribin a partir de les 12h del dilluns es gestionaran ja per la setmana següent).
Els mesos de juny, juliol, agost i setembre la recollida de poda es quinzenal

Rebuig: dins el cubell amb una bossa de plàstic.
Roba: la roba que es pugui reutilitzar es pot portar als contenidors de roba a la deixalleria de Sant Gregori. Horari obertura.
Altres residus: els residus especials (piles o bateries, electrodomèstics, ordinadors, cables informàtics, rodes, càpsules cafè, bombetes, fluorescents, oli vegetal, radiogràfies, runa, fustes, plàstic dur, ferro i altres metalls, etc...) s'han de portar a la deixalleria de Sant Gregori. Horari obertura.

Formulari per sol·licitar la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc...)
Es farà el segon dimecres de cada mes. Es pot aplicar la taxa corresponent segons l'ordenança físcal
Per a gestionar la recollida >> El formulari es troba al final d'aquesta pàgina

Canals de contacte i incidències:
1. Amb el formulari que es pot trobar al final d'aquesta pàgina.
2. Oficina d'atenció presencial >> Centre Cívic (Sala Galligants) Oberta a partir del 16 de novembre de 2021. Dimarts de 9 a 14h i els dijous de 16 a 20h.
Hi pot anar qualsevol veí o veïna del municipi o titulars d'empreses, establiments i comerços.
3. Canal de whatsapp: 652427004

Reunió informativa: 16 de novembre de 2021 a les 18:30h i a les 20:00h.
Inscripció prèvia al formulari.

Informació complementària sobre el porta a porta a la comarca del Gironès

Estudi del sistema porta a porta al municipi de Sant Gregori

Informació:
Xerrada informativa sobre el porta a porta a Sant Gregori (organitzada: 24 de novembre de 2020)
Presentació de l'ARC sobre el porta a porta
Presentació de l'Àrea de Media Ambient del Consell Comarcal del Gionès sobre el porta a porta a Sant Gregori


FORMULARI:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari