Regulació aus de corral autoconsum

A finals de l'any passat, es va registrar el primer focus del virus de la influença aviària d'alta patogenicitat (IAAP) en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. Des de llavors, la situació ha empitjorat, i ja s'han declarat tres focus més als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l'elevat risc d'introducció del virus de la IAAP a Catalunya per la proximitat amb el país francès, i valorant la situació de la malaltia a Europa, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va publicar el 18 de desembre la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

Fins ara les explotacions de poques aus no s'havien de registrar. A partir d'ara qualsevol explotació s'ha de registrar a l'oficina comarcal del DARP al Gironès.

Aquesta normativa té efectes sobre totes les explotacions avícoles del territori català.

A continuació, resumim les mesures adoptades recentment:
• Prohibició d'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.
• Prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
• Prohibida la producció d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres).
• Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
• Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
• Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Com realitzar la tramitació:

1. Imprimir o descarregar la documentació adjunta.
      - Comunicació inscripció
      - Memòria

2. Presentar la documentació:

Presencialment a l’edifici de la Generalitat a Girona (amb cita prèvia): es pot demanar al telèfon 872975124 o bé via telemàtica al https://gen.cat/citaprevia

O bé telemàticament. Tot i que hi ha la possibilitat de fer-ho a través del programa de registre d’explotacions del DARP (el GTR), tenint en compte que es tracta d’autoconsums, admetem la presentació telemàtica per petició genèrica. L’enllaç és https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

Una vegada presentat s'emetrà un informe i es pot comprovar per validar totes les dades.


Com a complement, us adjuntem un tríptic informatiu de les explotacions d'autoconsum i sobre les mesures que han d'adoptar totes les explotacions avícoles de Catalunya.