Subvencions FEDER Enllumenat"Una manera de hacer Europa"

 

L’Any 2019 L’Ajuntament de Sant Gregori es va acollir a la convocatòria del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital relatiu al programa d’ajuts a Projectes singular de EELL que afavoreixin el pas a una economia Baixa  en carboni, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible (B.O.E. núm. 144, de 17 de juny)

Un dels projectes impulsats ha estat la instal·lació de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi de Sant Gregori, 2a Fase. Aquest projecte ha consisit en la renovació de lluminàries i làmpades exteriors del municipi per tecnologia LED. En total s’han vist millorats per l’actuació 12 quadres d’enllumenat públic, amb el canvi d’un total de 190 punts de llum per tecnologia LED diferenciades en 4 tipologies: vial, decorativa, projector i Retrofit. Aquesta actuació ha suposat un estalvi del 72,21% respecte de la situació prèvia a la millora de l’enllumenat, passant d’un consum de 176,81kwh/any a 49,13 kwh/any.

L’operació també ha suposat la instal·lació de 5 sistemes de telegestió.

Aquesta inversió ha obtingut el cofinançament d’un 50% dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), “Una manera de hacer Europa”, i en el marc de la convocatòria d’ajuts a EELL per a projectes d'inversió en economica baixa en carboni, expedient FEDER_EELL_2019_003082.

Inversió inicial prevista en la convocatòria d’aquests ajuts: 111.259,50€

Ajuda obtinguda: 55.629,75€