Subvencions FEDER - Instal·lacions solars"Una manera de hacer Europa"

L’Any 2019 L’Ajuntament de Sant Gregori es va acollir a la convocatòria del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital relatiu al programa d’ajuts a Projectes singular de EELL que afavoreixin el pas a una economia Baixa  en carboni, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible (B.O.E. núm. 144, de 17 de juny)

Un dels projectes impulsats ha estat la la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'espai municipal de la Pineda, destinades a la generació elèctrica d'autoconsum. Aquest projecte ha consisit en la instal·lació de 172 mòduls de 450wp, amb una potència pic total de 77,40kWp. La mesura ha significat que l'energia elèctrica autoconsumida respecte del consum energetic abans de l'actuacions sigui d'un 43,10%. I que s'hagin reduït les emissions anuals en 47,16tCO2. 

 Aquesta inversió ha obtingut el cofinançament d’un 50% dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), “Una manera de hacer Europa”, i en el marc de la convocatòria d’ajuts a EELL per a projectes d'inversió en economica baixa en carboni, expedient FEDER_EELL_2019_003225.

Inversió inicial prevista en la convocatòria d’aquests ajuts: 75.793,80€

Ajuda obtinguda: 37.896,90€