Subvencions

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PER ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEOROLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL

L'Ajuntament de Sant Gregori ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona d'acord al Decret de Presidència de 18 de juliol de 2019, per un import de 4.594,67€ per a les actuacions de manteniment i recuperació de camins públics que es van veure malmesos per les situacions meteorològiques excepcionals de pluja i de vent que es van produir entre l'1 de juliol de 2018 i el 29 de març de 2019 al terme municipal de Sant Gregori.

Les actuacions realitzades per l’Ajuntament de Sant Gregori han consistit en arranjament de camins públics, neteja de vials, transport de sauló i gravilla als camins i retirada de terres esllavissades.