Subvencions"Una manera de hacer Europa"

L’Any 2019 L’Ajuntament de Sant Gregori es va acollir a la convocatòria del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital relatiu al programa d’ajuts a Projectes singular de EELL que afavoreixin el pas a una economia Baixa  en carboni, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible (B.O.E. núm. 144, de 17 de juny)

En el marc d’aquesta convocatòria s’han realitzat dues actuacions principals:

  1. Renovació de l’enllumenat públic exterior 2ª fase. Consistent en la renovació de lluminàries i làmpades exteriors. En total s’han vist millorats per l’actuació 12 quadres d’enllumenat públic, amb el canvi d’un total de 190 punts de llum.
    1. Inversió total: 64.374,43€. Ajut rebut: 55.629,75€

 

  1. Instal·lació fotovoltaica Espai La Pineda. Inversió total: 53.240€. Ajut rebut: 37.896,90€