Tractaments contra plagues i herbicides

Informació de tractaments biològics i tractaments amb herbicides al municipi de Sant Gregori.

Tractaments biològics contra plagues:
Til·lers i Catalpes: tractament biològic contra el pugó: Adalia Bipunctata i Aphidius Colemani (aplicació maig)
Platans: tractament biològic contra la mosca blanca: Anthocoris Nemoralis i Chrysopa C. (aplicació maig/juny)
Pins zona piscina i escola: bosses trampa contra la processionària (tot l'any)

Tractaments contra espècies invasores:
Mosquit tigre: Vectomax (producte biològic selectiu d'aplicació en embornals de pluvials entre maig i octubre)
Vespa asiàtica: trampes selectives a diferents punts del municipi (de març a juny)

Tractaments per a les herbes:
Producte: Glifosat
Registre del producte
Aplicació general: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori
(l'aplicació es realitza en funció del creixement d'herbes en aquests punts)

Dates d'aplicacions de l'herbicida:

A partir de l'1 de gener de 2022 l'Ajuntament de Sant Gregori no aplica herbícides a cap espai municipal.

Dates: 25 i 25 d'agost de 2021
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres de la zona del sector de la Torre i pológon industrial (no s'aplica en parcs infantils o zones verdes).

Dates: 4 i 5 d'agost de 2021
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de la zona de Mas Vila (no s'aplica en parcs infantils o zones verdes).

Dates: Entre 22, 23, 25 i 28 de juny de 2021
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà, polígon industrial i urbanitazacions del municipi (no s'aplica en parcs infantils o zones verdes).

Dates: Entre 3 i 6 de maig de 2021
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori (no s'ha aplicat en parcs infantils)

Dates: 23 febrer de 2021
Aplicació: Jardineria Font
Llocs: zona del parc de la plaça Lluís Companys

Dates: entre el 13 i 15 de gener de 2020
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori (no s'ha aplicat en parcs infantils)

Dates: entre el 8 i el 10 d'abril de 2020
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori (no s'ha 'aplicat en parcs infantils)

Dates: entre el 15 i 17 de juny de 2020
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori (no s'ha aplicat en parcs infantils)

Dates: entre el 23 i 25 de setembre de 2020
Aplicació: brigada municipal
Llocs: carrers i voreres del nucli urbà de Sant Gregori (no s'ha aplicat en parcs infantils)