Programa Formació i Treball

Joves en pràctiques 2021-2022

L'Ajuntament de Sant Gregori ha desenvolupat des del 13 de setembre de 2021 al 20 de febrer de 2022 el programa de Joves en Pràctiques del Servei d'Ocupació de Catalunya, cofinançat per la iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2021-2022, amb un cofinançament del 91,89%.  Expedient: SOC048/21/0007794

El programa ha consistit en la contractació d’una persona jove en pràctiques, inscrita a la Garantia Juvenil, i amb una durada de 6 mesos. El jove beneficiari del programa ha donat suport a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Gregori i l'àrea de secretaria-administració