Registrar-se i enviar el CV

0

La borsa de treball és un servei local per al foment de l'ocupació laboral, gestionat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament i l’Àrea de Joventut. La borsa de treball de Sant Gregori té com a objectiu facilitar la inserció laboral de les persones aturades i proporcionar a les empreses una eina que els permeti donar resposta a les seves demandes de personal.

 

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de treball

  • Sol·licito participar en la borsa de treball local, gestionada per l’Ajuntament de Sant Gregori. I per tant, accepto la realització de les accions d’orientació i d’inserció laboral.
  • Amb la present sol·licitud atorgo el meu consentiment a què les dades personals que he facilitat o facilitaré siguin incorporades en el sistema de gestió i tractament de dades que realitza l’Ajuntament, en compliment dels requeriments i exigències de la normativa vigent en protecció de dades.
  • Així mateix, autoritzo la cessió o comunicació de les meves dades d’identificació i currículum a empreses, institucions i altres entitats intermediàries en la inserció laboral que facin ofertes de llocs de treball adequades al meu perfil.
  • Amb l’acceptació de la present sol·licitud em considero informat de les finalitats que justifiquen la recollida de les dades i de les cessions que caldrà efectuar. A efectes de poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades entenc que procedeix dirigir-me a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari