Seguretat i Protecció Civil

La seguretat ciutadana i vigilància al municipi de Sant Gregori, al ser un municipi de menys de 5.000 habitants i no correspondre disposar de policia local, s'atribueix al cos dels Mossos d'Esquadra. Davant qualsevol incidència al municipi que requereixi presència policial cal trucar al 112. 

Des de l'any 2017, l'Ajuntament de Sant Gregori va impulsar la creació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori. Aquest cos de voluntaris i voluntaries tenen com a funció garantir la seguretat ciutadana donant suport als Mossos d'Esquadra en esdeveniments singulars al municipi (cavalcada de reis, carnestoltes, proves esportives, festa major, etc...) així com també intervenció en cas de nevades, inundacions, ventades o incendis forestals juntament amb altres cosos d'emergències. 
Es pot trobar més informació sobre l'AVPC de Sant Gregori al seu apartat de la pàgina web [aquí]