Els seus professionals

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social de Sant Gregori estan configurats per un equip de professionals tècnics que treballen conjuntament per tal de garantir-vos un servei complet i de qualitat. L’equip està format, doncs, per la treballadora social, Mireia Clausell i l’educadora social, Marta Ribot.

 

Com a professionals estan a la vostra disposició per informar-vos i assessorar-vos en les qüestions socials que us afectin.  En algunes ocasions, a més,  també reben el suport d’altres professionals per a situacions més específiques com són el treballador familiar o l’assessorament legal entre d’altres matèries.