Serveis que ofereix

L’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària, pel fet de ser aquest primer graó cap al Sistema de Serveis Socials Català, ofereix un ventall ampli de serveis:

Informació i tramitació de prestacions

 • Pensions no contributives de jubilació i invalidesa
 • Ajuts de suport a la família amb fills de 0-3 anys
 • Ajuts de suport a famílies nombroses amb fills de fins a 6 anys
 • Beques de menjador escolar
 • Ajuts d’urgència social
 • Ajuts a persones amb disminucions
 • Informació sobre viatges IMSERSO, termalisme social, noces d’or, etc...
 • Altres prestacions

Orientació cap a recursos propis o externs:

 • Serveis d’atenció domiciliaria i teleassistència
 • Accés a residències geriàtriques i altres recursos socials per a gent gran
 • Programa “Viure en família” per a famílies amb persones amb dependència
 • Accés a serveis especialitzats d’infància i adolescència

Integració en el món laboral

 • Accés al programa de renda mínima d’inserció social
 • Orientació per a la formació ocupacional i inserció laboral
 • Assessorament en la recerca de la 1a feina
 • Accés a recursos laborals-ocupacionals per a persones amb disminució

Orientació educativa per a famílies i els seus fills

 • Assessorament sobre recursos formatius
 • Mediació en conflictes familiars

Col·laboració per donar tractament a situacions personals i familiars complexes

 • Suport, seguiment i acompanyament
 • Accés a tractaments individualitzats o a projectes comunitaris

Suport tècnic a entitats, grups, associacions i projectes locals

Col·laboració en una acció preventiva i en la detecció de situacions de risc social en l’àmbit local

 

Acolliment familiar